JagerMech (JM6-DD) (CCG - Limited)

Rarity: Common

JagerMech (JM6-DD)

2+3A

Mass: 65 tons tons

Armament: 2 AC/5, 2 AC/2, 2 Med Lasers

JagerMech (JM6-DD) CCG Limited.jpg
Unit - 'Mech - Inner Sphere - Davion - Kurita
S

Alpha Strike: +1 attack

1 / 5 Illus: Randy Asplund-Faith
© WotC. All Rights Reserved
3