Zeus (ZEU-9S) (CCG - Limited)

Rarity: Common

Zeus (ZEU-9S)

4+3A

Mass: 80 tons

Armament: PPC, Lg Laser, 15 LRMs

Zeus (ZEU-9S) CCG Limited.jpg
Unit - 'Mech - Inner Sphere - Steiner - Davion
S

Overheat 2: +2 attack

2 / 7 Illus: Clint Langley
© WotC. All Rights Reserved
3